Sedan början av 70-talet har vi hjälpt åtskilliga kunder runt om i Europa såväl som lokalt med både transport och styckegods. Vi har väl inarbetade rutiner och personal som inte tvekar att hugga i. Vi har mångårig vana vid distribution för olika företag, från möbler till styckegods. Vi har stor kapacitet för lagerhållning och magasinering, såväl kort som långtids av alla typer av gods. Vi har 18 ekipage i vår fordonspark.

Välkommen att ringa oss, vi har lösningar på dina transport, lagring och magasineringsbehov!